Αίτηση εγγραφής

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφης σε pdf για εκτύπωση και συμπλήρωση
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Προς
Το Δ.Σ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………… Επιθυμώ να εγγραφώ μέλος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ…………………………………………. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΔΕΗ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ…………………………………... και δηλώνω ότι αποδέχομαι το Καταστατικό και τις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ…………... Α.Μ……….………….. αποφάσεις των Οργάνων αυτού.
ΗΜΕΡΟΜ. ΣΥΝΤ/ΞΗΣ………………………….
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ……………………………../…..…./….…../……..
ΟΔΟΣ…………………………………..ΑΡ……… (Πόλη, Ημερομηνία)
ΠΟΛΗ……………………………. Τ.Κ………….. Ο, Η Αιτ……….
ΝΟΜΟΣ……………………………………………
ΤΗΛ. ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Προς: ΙΚΑ/Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
Ο/Η υπογεγραμμέν…………………………………………………………………………………………... του …………………………………………… Α.Μ………………. Σ.Ο…………. δηλώνω υπεύθυνα, ότι είμαι μέλος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ και αποδέχομαι την παρακράτηση της μηνιαίας συνδρομής μου, (από τις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου) υπέρ του παραπάνω Συλλόγου (Κωδικός Συλλόγου: 893).
Παρακαλώ όπως σταματήσετε την παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού για άλλο Σύλλογο Συνταξιούχων της ΔΕΗ ή Ομοσπονδία Συνταξιούχων της ΔΕΗ.
……………………………………… Ο, Η Δηλ………
(Πόλη, Ημερομηνία) .