Κεντρική-Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Τοπική Επιτροπή Θεσσαλονίκης

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγίου Δημητρίου 37, Θεσ/νικη, ΤΚ 54632, Τηλ. 2310556555 – ΦΑΞ 210556505

Πρόεδρος: Μάγγος Δημητ.
Αντ/δρος: Παπαδόπουλος Παναγ.
Γραμμ.: Χατζάτογλου Πέπη
Αν. Γραμμ: Καραμανώλη Στέλλα
Ταμίας: Πελιτάρης Δημητ.
Πολιτιστικά: Ράντογλου Ρούλα
Μέλος: Γάβανος Γεώργ.

Εγγραφή στο RSS - Κεντρική-Ανατολική Μακεδονία & Θράκη