Ενημερώσεις

Ο Σύλλογός μας ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ, μόλις δημιουργήθηκε το ζήτημα της θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας μας, επικοινώνησε άμεσα με το ΤΑΥΤΕΚΩ και έστειλε έγγραφο προς τον κ.Πρόεδρο, σε αντίθεση με κάποιους Συλλόγους της περιφέρειας, που, θέλοντας να "πουλήσουν" εκδούλευση στα μέλη τους, μάζευαν βιβλιάρια να τα στείλουν στην Αθήνα για θεώρηση.
Σας παραθέτουμε το έγγραφο που αποστείλαμε.
Αριθ. Πρωτοκ. 027
Αθήνα, 16-04-2013
 
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ
       κ. Δομένικο Νικόλαο
 
Κύριε Πρόεδρε,
Μετά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες με το Γραφείο σας, σχετικά με τη θεώρηση ή όχι των βιβλιαρίων Ασθενείας του Κλάδου Ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ (Άμεσα και Έμμεσα μέλη), επανερχόμαστε στο θέμα αυτό και σας υπενθυμίζουμε ότι  χρειάζεται άμεσα η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, σύμφωνα με το αναρτητέο στο Διαδίκτυο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με αριθ. πρωτοκ. οικ.24604 στις 22/5/2012 με το οποίο διευκρινίζεται:
«….. Για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι της πλήρους ένταξης των Ταμείων, εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι των Κλάδων Ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και δεν υπόκεινται σε περιοδική θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας…..»
Η ενημέρωση εκ μέρους σας κρίνεται απαραίτητη γιατί από καταγγελίες που είχαμε από την Βόρεια Ελλάδα, οι εκεί αρμόδιοι παρερμηνεύουν το σχετικό έγγραφο και ταλαιπωρούνται αφάνταστα οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠ/ΔΕΗ της περιφέρειας.
Σε αναμονή των δικών σας ενεργειών.
 
Διατελούμε μετά τιμής
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
Πολύβιος Τσίρκας                         Παναγιώτης Πάλμος