"Επίδομα τέκνων"

ΠΑ.Σ.Α.Σ/ΔΕΗ
Γραφείο Τύπου
 
Αθήνα, 31-1-2017
 
 
                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Στα εξοφλητικά μηνός Φεβρουαρίου 2017 και στη στήλη αποδοχές εμφανίζεται καταχώρηση με τον τίτλο «ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 1».
Η καταχώρηση αυτά αφορά στα αναδρομικά που μας οφείλει το ΙΚΑ λόγω αναπροσαρμογής των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ και καμία σχέση έχει με επίδομα τέκνων.
Πρόκειται περί λάθους ονομασία καταχώρησης.
 
Το Γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Α.Σ/ΔΕΗ

Κατηγορία: