Περιφερειακό Παράρτημα Ανατολικής - Κεντρική Πελλοπονήσου

Πρόεδρος:  Καρκατζούλης Χρηστ. (Μεσσηνία) Κιν. 6974914173
Αντ/δρος:   Χασομέρης Δημητ. (Λακωνία) Κιν. 6978824029
Γραμμ.:        Ζαχαρόπουλος Αλέκ. (Τρίπολη) Κιν. 6932723148
Ταμίας:        Ζαρόγιαννης Αθαν. (Μεγ/πολη) Κιν. 6977993476
Μέλος:         Βογιατζόγλου Αντων. (Τρίπολη) Κιν. 6976620177