Τοπική Επιτροπή Πτολεμαϊδας

Βασ. Σοφίας 34, Πτολεμαΐδα, ΤΚ 50200, Τηλ. 2463506507 – ΦΑΞ 2463081550
Πρόεδρος: Ιωαννίδης Δημητ.
Αντ/δρος: Σαμαράς Αντων.
Γραμμ.: Βογιατζής Μανώλ.
Ταμίας: Ιωαννίδης Κώστας
Μέλη: Ζανίδης Γιαν., Ίτσκος Παυλ., Κυρίτσης Παναγ., Μαλιούρας Κων/νος, Μπαρμπαγιαννίδης Γιαν.