Επικουρικές

Αναδρομικά αλληλεγγύης στην επικουρική

Σχετικά με τα αναδρομικά της εισφοράς αλληλεγγύης στην επικουρική μας σύνταξη.

Συνάντηση με τον Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ

Το προεδρείο του Συλλόγου μας είχει συνάντηση με τον κ. Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ.

Εγγραφή στο RSS - Επικουρικές